Forlaget Solo

Giraffen Gumle

Forlaget Solo udgiver bøger, cd'er, sange, musicals
og andet materiale af Linda Vilhelmsen.

Undervisningsmaterialet henvender sig primært til musikundervisere, lærere og pædagoger, men også forældre, skoler, institutioner og andre med interesse for børns sanglige og musikalske udvikling vil kunne finde inspiration.

Cd'en Giraffen Gumle henvender sig til alle mellem 3 og 90 år og præsenterer et lille udsnit af de over 100 sange, Linda Vilhelmsen har skrevet. Bestil "Giraffen Gumle" her

På Forlaget Solo kan man bestille den eller de sange, man ønsker, enkeltvis - og så er Forlaget Solo det eneste forlag, hvor lærere og pædagoger kan få skrevet deres helt egen skræddersyede sang.

Læs mere her

CoachingLiv.dk

CoachingLiv

Elever og studerende
Eksamensangst, skriveblokering, skoletræthed, målsætning og struktur er områder, som kan være vanskelige at håndtere alene for elever og studerende. Coaching er et redskab, der kan hjælpe til at få orden på kaos og få retning og perspektiv i studierne.

Lærere og pædagoger
Nyuddannede lærere og pædagoger kan have svært ved at håndtere mødet med virkeligheden. Gennem coaching kan man finde balancen og få styrket sine ressourcer og sin handlekraft.

Musikskoler
Musikskoler, der ønsker at styrke lærernes undervisningspraksis, kan få stort udbytte af kurset Har du øvet dig?
Få mere at vide her

Kurser

Kursus

Få inspiration på en række områder indenfor musikfaget - for eksempel børns sanglige udvikling og hvordan man imødegår falsksyngeri, børns rytmiske og motoriske udvikling eller rytme og percussionarbejde med børn. Hvad er musikalitet, og hvordan får man 25 elever med forskellige forudsætninger til at spille sammen?

Såvel musiklærere i folkeskolen som pædagoger og musikskole-lærere kan få styrket de sanglige og musikalske kompetencer.

Læs mere om kurser

Sang og stemmebrug

Sang og stemmebrug

Et begrænset stemmeomfang, manglende klang i stemmen, spændinger, manglende erfaring i at synge, for svag eller kraftig stemmebrug eller falsksyngeri er områder, der kan forbedres mærkbart gennem undervisning – både i tale og i sang.

Lærere, pædagoger og andre, der bruger stemmen professionelt, kan have stor glæde af at kunne udnytte stemmeressourcerne bedre.

Særlige tilbud for børn og unges sanglige kompetencer.

Læs mere

Foredrag

Foredrag

Musikskoler, foreninger, organisationer, børnehaver, skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan få ryddet ud i myter og forestillinger om sang som kulturfænomen, om sang og blufærdighed eller om, hvorfor nogle mennesker synger falsk.

Man bliver provokeret og får udfordret sine fordomme - men man får også gode råd og frisk inspiration.

Læs mere her

Korstævner

Korstævner

Trænger I til et frisk pust eller et alternativ til de traditionelle korstævner, er her muligheden for en korudfordring, der rækker længere end til at synge pænt, rent og flerstemmigt. Her er plads til både de elever, der synger rent og falsk, til de lige og de skæve elever, til bulderbasserne og til de stille.

Skoler, institutioner og andre med interesse for korarbejde kan få nyt input til arbejdet derhjemme.

Mere her

Artikler

Artikler

Her kan musiklærere, musikskolelærere, logopæder, pædagoger og andre med interesse for børn, stemme og musik hente inspiration til en række områder indenfor sang og stemmebrug, rytme- og percussionarbejde med børn, børnekorsarbejde, folkeskolens musikundervisning og meget andet.

Læs artiklerne her

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Afdelingsleder, mus.pæd. (AM),
cand.pæd.,coach, sanger,
forfatter og komponist.
Tidligere seminarielektor.
Født 1955.Læs mere her

Denne side ses bedst i browserne Mozilla Firefox, Chrome og Safari.

Brugere af Internet Explorer kan des-
værre opleve manglende funktioner.

Bøger

På vej til kor - i folkeskolen

På vej til kor - i folkeskolen tager afsæt i de helt særlige præmisser for og udfordringer i arbejdet med kor i folkeskolen.

På en række områder gør bogen op med det traditionelle syn på børnekor, og den tilbyder en lang række ideer til arbejdet med skolekor i praksis.

På vej til musik 1/2

På vej til musik er et helt nyt system for musiklærere i folkeskolen. Det velfunderede system er velegnet for såvel faguddannede musiklærere som vikarer.

På vej til musik 1 dækker indskolingen, mens På vej til musik 2 er beregnet til 3. og 4. klasse.

På vej til musik 3

På vej til musik 3 omhandler musikundervisningen i 5. og 6. klasse og indeholder som de to første teoretisk funderede råd, fif, gode sange og meget andet.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Bestil bøgerne fra "På vej..."-serien her

Når børn synger, hva' så?

Når børn synger, hva' så? introducerer nye indfaldsvinkler på arbejdet med børns sanglige udvikling.

Bogen sætter fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse ...

Læs mere her