Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen

Linda Vilhelmsen, afdelingsleder, cand.pæd., coach, sanger, forfatter og komponist. Tidligere seminarielektor. Født 1955.


Uddannelse, baggrund, beskæftigelse:

  • AM'er fra Det Kongelige danske Musikkonservatorium i København, 1983
  • Cand. pæd. i musik (DLH) med specialet "Når børn synger falsk, hva' så", 1995
  • Cand. pæd. i generel pædagogik (DPU) (speciale IA)
  • Master Coach fra Coach Academy, 2006
  • ID Lifecoach, certificeret maj 2009. ID-Academy, Ole Vadum Dahl

Fra 1981 til 2000 ansat ved Ringsted Kommunale Musikskole som blandt andet sang- og grundskolelærer samt kor- og orkesterleder.

Fra 1999 til 2009 ansat ved University College Sjælland, læreruddannelsen i Haslev. Underviste i linjefaget musik og i faget almen didaktik på det pædagogiske fagområde.
Har ledet seminariets voksenkor og orkester samt seminariets børnekor og har medvirket ved opsætning af flere af seminariets store musicalopsætninger.

Fra 2009 ansat som afdelingsleder ved Aktivitetscenteret under Værkstedscenter Filadelfia i Dianalund. Varetager personaleledelse og pædagogisk udvikling indenfor arbejdet med mennesker med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser samt mennesker med erhvervet hjerneskade. Arbejder med kor, sang, stomp, band og individuel undervisning.

Omfattende foredrags-, kursus- og efteruddannelsesvirksomhed for musiklærere, musikskolelærere og pædagoger. Har desuden afholdt en lang række kurser og børnekorsstævner for musiklærerforeninger, DMPF og DABU samt andre børnekorsstævner over hele landet.

Sanger, forfatter og komponist og har blandt andet skrevet en lang række børnesange samt udgivet cd'en Giraffen Gumle med tekst- og musikhæfte, samt ide- og samlemappen På kryds og tværs – i musik og på vers. Bogen Når børn synger, hva' så? udkom i 2003.

Har udgivet flere undervisningsmaterialer på forlaget Dansk Sang, senest materialerne På vej til musik og På vej til kor - i folkeskolen, samt skrevet en række artikler indenfor musikundervisning i folke- og musikskoleregi, korarbejde m.v.

Arbejder i dag også som professionel coach med speciale indenfor områder, der relaterer til læring, undervisning og uddannelse inden for folkeskole- og musikskoleområdet.

Forlaget Solo

Forlaget Solo

Forlaget Solo udgiver bøger, cd'er, sange,
musicals og andet materiale af Linda Vilhelmsen.

Undervisningsmaterialet henvender sig primært til musikundervisere, lærere og pædagoger, men også forældre, skoler, institutioner og andre med interesse for børns sanglige og musikalske udvikling vil kunne finde inspiration.

Cd'en Giraffen Gumle henvender sig til alle mellem 3 og 90 år og repræsenterer et lille udsnit af de over 100 sange, Linda Vilhelmsen har skrevet.

På Forlaget Solo kan man bestille den eller de sange, man ønsker, enkeltvis - og så kan man ringe og få en snak med forfatteren, hvis man har brug for hjælp eller inspiration til materiale, man har købt. De fleste sange er indspillet i en øveversion (klaver/sang) og kan for et mindre beløb bestilles sammen med noder og tekst.

CoachingLiv.dk

CoachingLiv

Elever og studerende
Eksamensangst, skriveblokering, skoletræthed, målsætning og struktur er områder, som kan være vanskelige at håndtere alene for elever og studerende. Coaching er et redskab, der kan hjælpe til at få orden på kaos og få retning og perspektiv i studierne.

Lærere og pædagoger
Nyuddannede lærere og pædagoger kan have svært ved at håndtere mødet med virkeligheden. Gennem coaching kan man finde balancen og få styrket sine ressourcer og sin handlekraft.

Musikskoler
Musikskoler, der ønsker at styrke lærernes undervisningspraksis, kan få stort udbytte af kurset Har du øvet dig?
Få mere at vide her

Giraffen Gumle

Giraffen Gumle er en af
Danmarks mest populære
børne-cd'er.

Bestil den her ...

Bøger

På vej til kor - i folkeskolen

På vej til kor - i folkeskolen tager afsæt i de helt særlige præmisser for og udfordringer i arbejdet med kor i folkeskolen.

På en række områder gør bogen op med det traditionelle syn på børnekor, og den tilbyder en lang række ideer til arbejdet med skolekor i praksis.

På vej til musik 1/2

På vej til musik er et helt nyt system for musiklærere i folkeskolen. Det velfunderede system er velegnet for såvel faguddannede musiklærere som vikarer.

På vej til musik 1 dækker indskolingen, mens På vej til musik 2 er beregnet til 3. og 4. klasse.

På vej til musik 3

På vej til musik 3 omhandler musikundervisningen i 5. og 6. klasse og indeholder som de to første teoretisk funderede råd, fif, gode sange og meget andet.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Hvert bind af På vej til musik indeholder bog, cd og dvd og dækker tilsammen behovet for alle, der skal undervise i musik i folkeskolen.

Bestil bøgerne fra "På vej..."-serien her

Når børn synger, hva' så?

Når børn synger, hva' så? introducerer nye indfaldsvinkler på arbejdet med børns sanglige udvikling.

Bogen sætter fokus på kulturelle aspekter af den sanglige udfoldelse ...

Læs mere her